Υπηρεσίες

Ενδεικτικά παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Αγοραπωλησία και εκμίσθωση οικιστικών ακινήτων
  • Αγοραπωλησία και εκμίσθωση επαγγελματικών ακινήτων
  • Αγοραπωλησίες γης
  • Εκτιμήσεις ακινήτων
  • Εκδόσεις στεγαστικών δανείων
  • Εκδόσεις πιστοποιητικών ενεργειακών, περί μη αυθαιρεσιών, τακτοποιήσεις ημι-υπαιθρίων χώρων.
  • Συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους και έμπειρους στον τομέα τους επαγγελματίες (συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μηχανικούς, κλπ), που μπορούν να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε με ασφάλεια σε κάθε βήμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.